-

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
¨

- , . 1807, . 1879 . , , , : "Historja literatury polskiej (1845); "Prżysłowia Narodowe (1830); "Pieśni Ojczyste (1830); "Pieśni ludu Białochrobatów, Mażurów i Rusi z nad Bugu" (1836); "Klechdy starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi" (1837); "Starożytne przypowieści" (1836); "Kurpie" (1834); "Amerykanin" (1831); "Stare gawędy č obrazy" (1850); "Zarysy domowe" (1842); "Domowe powiastki i wizerunki" (1846); "Domowe powieści" (1858); "Mazowieckie powiastki" (1858); "Silva rerum" (1861); "Tatr starożytny w Polsce" (1840); "Cmentarz Powązkowski" (1855-58); "Zyciorysy znakomitych ludzi" (1850); "Szkice historyczne" (1869); "Niewiasta polska w początkach biezącego stulecia" (1875); "Ostatni klasyk" (1872); "Kawa literacka" (1873); "Fr. Skarbek" (1873); "Warszawa i jej społeczność" (1875). Â. : "Pamiętniki Jana Kilinskiego" (1830); "Bibljoteka starożytnych pisarzy polskich" (1843-44, 6 .); "Pamiętniki" (1846); "Statuty polskie króla Kazimierza" (1847); "J. St. Wydżga i jego pamiętnik" (1852); "Latopisiec albo kronika Jerlicza" (1853). Ń 1850 "Biblioteka Warszawska", 1866 "Kł osy".

. .

...