.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(- Oborski, 1576 1646) . : "Aquila grandis Martinus Oborski, Palatinus Podlachiae" (, 1603); "Relacyja albo kr ótkie opisanie cudów nie krórych b ł agos ł awionego Stanis ława Kostki" (, 1603), "Wypis z procesu kanonizacyi Sw. Stanisł awa Kostki, "O śmierci życiu Wojciecha Kossaka" ( 1769 .).

...