,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ϩ

, XV . 1510 . . , , (1510 .). B XVII . (.) 1855 . V VI ( I, 64 XII, 16).

...