.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ϩ

(Por ę bowicz) , . . . 1862 . : "Euch literacki pa ł udniowo-zachodniej Europy" (, 1889), "Andrzej Morsztyn" (1891), "Historja literatury w ł oskiej XV XVIII w., francuskiej, hiszpa ń skiej, portugalskiej XVIII w., angielskiej XIX w." ( " " ), "Sw. Franciszek z Assy ž u" (1900). "Poezya polska nowego stulecia" ("Pami ę tnik literacki", 1902) . .

...