.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ϩ

( Popławski, 17391786) , , , . : "Zbi ór niektó rych materyj politycznych" (. 1774), " rozporzą dzenin i wydoskonaleniu edukacyi obywalelskiéj" (ib., 1775), "Nauka moralna dla szk ół narodowych" (., 1778) . .

...