.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ϩ

( Połujanski, 181465) , , , 1847 . , : "Opisanie las ów Kró lestwa Polskiego i gubernij zachodnich" (, 4 ., 1854), "Wę drowki po gubernii Augustowskiéj" (ib., 1858), "Wyk ł ad popularny nauki gospodarowania w lasach" (1860), "Le śnictwo polskie" (, 186162), "Bukiet literacki uł o ż ony przez Wszedobylsklego" (1851).

...