.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

- , - , : "Opis historyczno statystyczny Sandomierź a" ("Pami ę tnik religijno-moralny", 1843); "Historja koscio ła powszechnego" (, 186066, 8 ); "Historja koscioła polskiego" (, 1873 .); 1877 .

...