.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

, . 1788 ., 1878 .; "Komedje" (1851); "Stara Panna" (1854); "Siostra Gertruda" (1842); "Pamię tniki ks. Jordana" (1852); "Biurko" (1862); "Wedròwki (1841); "Nowa wedròwka po ma łych drogach" (1852). .

. .

...