.. ..

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z, . . (.
- (Carl-Heinrich Bohemann) (17961868), , , 1841 .
I (Bohemund) , .
(Bohain) , . ; .
, . (183083); 1848 .
( ) , .
...