.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(, . 1812 .) , . 1848 . - , . 1849 . "Slovenske Noviny", 1852 . . , , - "Obzor".

...