.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ʨ

(Karamania rman-Kharidj) , . , 37 40 . . 31 37 . ., . . . - (. lys) ; . . , , , , .

...