.. ..

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z, 1294 .
, ( 1866 .) , (.
, (17631817) , .
( ) (.
(Cebu Zebu) , 1898 .
...