.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

1) Acacia melanoxylon, Lebbek .; 2) Diospyros Ebenum ( ); 3) Aspanathus Ebenus.

...