,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

, (Magnus Moritz Hoejer) . . 1840 . , . : "Carl XII's myndighetsf örklaring vid 1697 å rs riksdag" (, 1866); "Ofversigt af Sveriges yttre politik under åren 16761680" (1875), "Konungariket Sverige" (187684); "Gustaf II Adolf, nå gra minnesblad" (1882, ). 3- "Sveriges historia fr ån äldsta tid till vå ra dagar" (1881) 1654 1718 ., "Illustrerad Verldshistoria" (187579) 15551618 .

...