.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

( Janid ł ow ski, 1620 .) ; . : "Processus iudiciarius ad praxim fori spiritualis regni Poloniae conscriptus" (, 1606); "Cathedra albo kazanie n niedzielę pierwsz ą poTrzech królach za kol ę d ę do professoró w zacnej akademii krokowskiej" (1616); "Deklaracyja niewinnosci X. I. z Nowego Targu" .

...