.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(Anton-Emil Fayl) ; . 1797 .; . "Pr ávní sekret ář č ili navedení, jak by se listy trhovní, nájemní, dlu ž ní etc. podle nejvyšších zakon ů v a práv zd ě lati a sepsati m ěly etc." (, 1838).

...