.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(- Sobieszc za ński, 18141878) . : "Wiadomości historyczne sztukach pięknych w dawnej Polsce" (., 184749, ), "Rys historyczno-statyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czas ó w do 1847 ." (., 1848), " Ż yde i sprawy Krzystofa Arciszewskiego" (1868), "Joachima Bielskiego, dalszy ci ą g Kroniki polskié j" (., 1851). "Historyja literatury polskiej" - (2- ., ., 1874).

...