.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(Svoboda) (18261896), . "Katolick á reformace a Marianská dru ž ina v král. Č eské m" (2 ., 1888), "Missie v Japonii" (1875), "V áclav Ś turm a jeho boje s č eskými bratry" (1884), "Chodove a jich katolická reformace" (1889), "Studium našeho dĕjepisu" (189192), "Z kraje Hradeckého" (1892).

...