()

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ϩ

() (Peka ř) , . . 1870 . : " ndidatury kr ále P řemysia Otokara II n n ĕmecky tr ů n" (1892 93, ), "P ř ybĕhy kr. P ř emysla Otokara II" (1894), "Déjiny Valdšteinského spiknutí 16301634" (1895), "Cechové jako apo ś tolové barbarství" (1897; ; -., ), "Franz Palacký" ("Politik", 189899), "Spor o individualism a collektivism v dĕjepisectví" (1897), " Ke sporu z ádruhu staroslovanskou" (1900), "K č eským dĕjinám agrárním ve st ř edovĕku" (1901).

...