.. ..

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

https://prostitutkiulyanovskameet.org/nation/uzbechki/ , . -.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z, (Siikajoki) p. , .
, , .
...