.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

( Fija łek) , ; . 1864 . . . : "Ustawodawstwo synodalne biscup ów polskich w. w. XVI" (1894); "Srednowieczne biskupstwa koscio ła wschodniego na Rusi Litwie na podstawie zr óde ł greckich" ( . "Kwartalnik historiczny" 1896 1897 .); "Studya do diejow universitetu Krakowskiego i jego wydział u teologicznego w XV w."; "Jakó b z Paradyza" (, 1900).

...