.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(Suchorowski) (. 1802 .); . : "Theoretisch-praktische Anleitung zum gr ü ndlichen Unterricht in der polnischen Sprache" (3 ., , 1861); "Zabawki dramatyczne" (, 1831); "irwiastkowa grammatyka języka niemieckiego" (, 1833); "Szczytna pieśń S ł awian w dziesi ęciu mowach pobratymczych" (. , 1861, ; "Wanda Potocka" (. , 1832), ; "Wieniec pieś ni żebrackich" ( , , 1860); "Klucz do glwnych narzeczy sł owia ńskych" (. , 1863).

...