.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(Suchecki, 18111878) , , . : "Nauka języka polskiego" (, 1849); "Zwię z ł a nauka j ęzyka polskiego" ( , 1849; 2 . , 1856; , 1856; 3 . , 1857); "Nastin dejin Pesemnictwi Polakw" (-, , 1858); "Kr òtka nauka j ęzyka polskiego" (, 1849); "Wstę pna gramatyka polska na klas ę 1 szkó pocz ątkowych" (, 1852; 3 . , 1859); "Budo wa j ę zyka polskiego poja ś niona wyk ładem historycznym porwnawczym w zakresie indoeuropejskim i w okr ę gu S ł owia ńszczyzny" (, 1863); "Zagadnienia z zakresu ję zyka polskiego wywodem lingwistycznym i filologicznym rozja śnione" (, 1871).

...