.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(Snopek) , . . 1853 . : "Nauka c írkve a u č ení sv. Cyrilla a Methodĕje" (1883); "Pannonské legendy a mnich Chrabr" (1886); "O nĕkterých nesrovnalostech v pannonských legendách" (1896); "Ze studií cyrillo-methodĕjských" (1896); "List pape ż e Hadriana II v pann. legendĕ a bulla Jana VIII Industriae tuae" (1897); "Hrob a ostatky sv. Cyrilla, apo ś tola slovanského" (1897); "O pravomocnosti sv. Cyrilla a Methodĕje na Moravĕ r. 863867 " (1900).

...