.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(Γεωργιος Κωνστχαντινος Σακελλαριος) XVIII XIX . : "Άρχαιολογία τών Έλλήνων" (, 1796), "Ποιημάτια " (1817).

...