.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

(Sawczyński, 182693) , , 1866 . . . "Die neuen Burgundischen Reiche" (., 1857), "Ję zyki wschodniéj cze ść i kraju naszego w stosunku do szkól i do siebie uwa żane (ib., 1861); "Pedagogika w urywkach" (ib., 1872) "Benjamin Franklin i Jerzy Waszington".

...