,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ϩ

, (Prusík) . . 1845 . 1867 . . : "Wie sind die possessiven Adjectiva auf -uj und -ov und die possessiven Pronomina moj, tvoj, svoj im Slavischen zu deuten?" (1876); "Studie o dativ ě" (1876); "O comparativ ě ve slovanštin ě" (1882); "P ů vod jmene Č ech" (1885); " filol. n ámítkách proti rukop. Kraledv. a Zelenoh." (1886); "Staro č eské Alexandreidy rymované" (1896).

...