.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ϩ

(Pitkä ranta) ., . . 1832 . 200 , 30000 ; . . , ; 188487 . 55 , 163000 . , .

...