.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

1492 . (. ), . : 1549 . 1551 ., 1558 . XVII . , ( , I). 1699 . . , . 1856 ., -.

...