.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

, , . 1846 ., 1888 . . , : " Gatunkach zł ego zamiaru wed ł ug prawa karnego austryjackiego" (1867); "Zdania o ró ż nych ga łę ziach prawa i unnej ę tno śč i politycznych" (1867).

...