.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

c () , , . 1784 . : "Chronografja czyli opisanie Ż mudzi Ś wi ętej" (Ateneum, 1845); E. , "Rę kopis historyczny, obejmnj ą cy ro ż ne wa żniejsze wypadk krajowe społczesne od 17471784" (, 1854).

...