.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

, 1644 . 1551 . , . XVII . , . , , I. 1699 .

...