.. ..

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z( Zoppi) , 1756 .
(Zoppot) , 12 .
(Wilhelm Zopf) ; .
...