.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

( Jurkowski) - , XVII . . "Tragedya polskim Scilurusie" - ; . , : "Hymenaeusz I. M. Panna Baptysty Cekiego" (1604); "Muzy na weselu I. M. Pana Morskiego" (1604); "Lutnia na weselu Najj. i Niezwyciężonego Zygmunta III" (1605); "Hymenaeusz Najj. Monarchy Dymitra Iwanowica" (1605); "Piésni muz sarmackich przy szczęśliwym objęciu kardynalstwa w Stolicy apostolskiej... Bernarta Maciejewskiego" (1604); "Poselstwo z dzikich pól od Sowizrzała do małocnotliwej drużyny" (1606); "Lech wzbudzony i lament jego żałosny w roku od jego panowania 1056" (1606; ., 1689); "Chorągiew Wandalinowa" (1607).

...