.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ب

( Schützenberger, . 1827 .) . . , , " " , 1876 . Collège de France . : "Chimie appli quée la physiologie animale et au diagnostic médical" (., 1864); "Traité des matièr s colorantes" (ib., 1866); "Les fermentations" (., 1875; 5 ., 1896); "Traité de chimie générale" (18791894).

...