,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ب

, (Schuhardt) (. 1842 .), , . : "Der Vokalismus des Vulgärlatens" (., 186668); "Ritornel und Terzine" (1874), "Ueber Hasdeus altrumänische Texte" (1880); "Slawo-Deutsches und Slawo-Italienisches" (, 1885); "Ueber die Lautgesetze" (1885); "Romanisches mid Keltisches" (1886); "Weltsprache und Weltsprachen" (1894).

...