.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ب

( Schur) ; . 1848 .; 1873 . , 1886 . . .: "hnbestimmung der Doppelsterne 70 p Ophiuchi" (, 1867, , 1894); "Bestimmung der Masse des Planeten, Jupiter aus Heliometerbeobachtunge n der Abstände seiner Satelliten" ( , 1882); "Die Oerter der hellern Sterne der Präsepe" (1895) .

...