,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ب

, (Schultens) (17491793). . : "Anthologia sententiarum arabicarum" ( . ., , 1772); "De finibus litterarum orientalium proferendis" (, 1774); "De ingenio Arabum" (1778); "Pars versionis arabicae libri Colailah wa Dimnah" (, 1786); "Meidanii proverbiorum arabic o rum pars" ( . . ., . , , 1795).

...