,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ب

, (Schwartz) . . 1859 . : "Hans Leo Hassler unter dem Einfluss der italienischen Madrigalisten"; "Statius Althovius"; "Das erste deutsche Oratorium"; "Die Tonkunst im XIX Jahrb.".

...