.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ب

( Schwartner, 1759-1823) . . : "Introductio in artem diplomaticam praecipue hundaricam" (, 1790 1802); "De gente orovica" (1791); "Statistik des Königreichs Ungarn" (, 1798; 2 ., 1809-11, .); "De scultetiis per Hungariam quondam obviis" (1815).

...