.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ҩ

(Františ ek Dobromysl Trnka) (17981837), . , " cesk émjazyku spisovûë m" (, 1832). ( ): "Zpě v ke cti J. L. Zieglera" (1817); "Vesna, básn ě prvotiné" (1821), "R ů zinky aneb spisky drobné pro ditky" (1824), "Uebersicht der böhmischen Declinationen u. Conjugationen" (1829); "Sbírka č eskích dobroi vlastno mluv ů s poznamenáním oby č ejnýh chybomluv ů i s opravením jich" (1830); "Kniha cvi č ná jazyka slovanského v Cechách, Morav ě a Uh. Slovácku" (1832), "Regeln der slaw. Sprache in Böhmen, Mähren u. Oberungarn" (1832), "Zweckmässige Uebungsstücke der gesammten Regeln der slaw. Sprache" (1832), "O č eskem jazyku spisovném v prosp ě ch mladým spisovatel ů m i na výstrahu nedoz řá lým recensent ům" (I . 1831, II . 1832), "řkadla (pří slovi) Slovákóv moravskouherskvch" (1831) .

...