,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Ϩ

, (Piasecki, 1794 1849) ; ; "Opisanie kość io łó w i klasztorów franciszka ńskich w Polsce" ( "Pamię tn. re lig.-moralny", . 1, 4), "Wiadomość historyczna cudownym objawieniu się sw. Antoniego wewsi Lagiewnikach" (1844) "Kr ótki rys ź ycia ks.-Rafala Chyli ńś kiego".

...