,

.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

, (1757-1818) - , ; 1783 . ("Pre špurské noviny"). : "Uděč ny protestant naproti svému snášelivému cisari" (1783), "Rozmlouvá ni jednoho helv. vyslance s evangelickým A. V. Č echem" (1784), "Nova kniha zpév ů" (, 1796, 1818), "Boćá le č ní cvi č ení nàbo ž enství pro školy protestantské " (, 1797), "Uveden í k gruntovnímu poznání nábo ž enství k řest." ( , 1798), "Suma z ákona Bo žiho" (1798). , , : "Elenchus vocabulorum Europeorum imprimis slavicorum Magyarici usus" (., 1825).

...