.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

, Be. . NaCaBeSi 2O6 F. , . . - - . .

...