.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

, XVI . ( 1838) ; . VI . (, IV, 67).

. .

...