.. .. (1890 - 1916.) , , , (118447 6000 ).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

() , XVII . (1658); "Powie ść Gryzeldzie". ; "Slawa potomna Raphał a hrabiego z Leszna, wojewody be ł s kiego, starosty hrubieszowskiego" (., 1836), "Zegarek, albo pamią tka gorzkiéj m ę ki i śmierci Zbawiciela naszego Jezusa Pana na 24 godzin rozdzielona" (., 1653, ., 1714) "Geometra peregrinus".

...